Sparringsopgaver

geton4you ér et privatejet rådgivningsfirma, der tilbyder:
  • sparring til dagtilbud og skoler
  • udformning af ansøgninger til fagforvaltninger
  • mestring i autentiske læringsforløb
  • analyse samt kortlægning af dynamikken i pædagogisk / undervisningspraksis med tilbagemelding til ledelse, pædagogisk personale, undervisere og evt. forældresamvær / samVÆRD
 

Dynamiske produkter

  
geton4you tilbyder professionel sparring og hjælp til at udforme præsentationer og andre digitale oplæg - herunder også tekstning og design af publikationer fra det enkle ark til hæfter.
 
 
 

Autentiske LÆRINGSMILJØER

 
 
geton4you udfordrer de kommunikative samspil mellem det enkelte barn og gruppen samt mellem forældrene og personalet i privatinstitutioner - dagtilbud og skoler.
geton4you vægter, at barnet udfordres i autentiske miljøer – og hvor læringen sker sammen med hele personalegruppen.
geton4you bygger grundlæggende på mestring – og mesterlæren, hvor det uddannede personale sikrer retning, men også er garant for mangfoldigheden ved at satse på et styrkelse af ”de varme hænder.”
geton4you peger på forældrene som den vigtigste ressource i børnenes opvækst og udvikling, hvor det ansatte personale skal arbejde for en inkluderende autentisk praksis, hvor såvel barnet som den ansatte trives.
geton4you tilbyder målrettede kompetenceløft i de enkelte institution: dagtilbud / skole – svarende til 10 timers teori med tilhørende observationer af praksis. Dertil kommer oplæg for forældregruppen.
/ Efterår 2018
 
 
 
 
 
 
geton4you | CVR: 95997155 | Sprogøvej 43, 6710 Esbjerg V - Danmark | Tlf.: +45 5157 1305