Succes er mestring - 2 op og 1 in mente

geton4you ér et privatejet rådgivningsfirma, der fra januar 2018 vil tilbyde følgende med afsæt i Garudas værktøjer:
  • kompetencescreening
  • kompetenceudvikling
  • organisationsudvikling
  • organisationstræning
  • coaching af ledere
  • coaching af lederteams
  • stresshåndtering

Dynamisk bæredygtighed

  
geton4you bygger på værdien ordentlighed. En forudsætning for den dynamiske bæredygtighed er anderkendelse af de menneskelige grundkvaliteter i samspil med de teknologiske muligheder. Fremdrift er et af de andre nøgleord - at skabe vækst, som rækker ud over de kortsigtede mål - og hvor succesen går hånd i hånd med de driftsmæssige ressourcer.
Dynamisk Fremdrift har fokus på stress-elementer, som kan være med til at svække kædeleddene.
 
 
 

Hvor IKKE for? Kommunikation

 
 
geton4you udfordrer de kommunikative teorier og strategier ved at have fokus på skyggesiderne.
Netop skyggesiderne kan være kardinalpunktet, om ledelses- eller teamudvikling bliver en fiasko eller en succes. Der arbejdes med TAVISTOKmetoden, Goffmanns teorier om tilpassede og utilpassede organisationer centreret om de kommunikative udfordringer.
 
 
 
 
 
 
geton4you | CVR: 95997155 | Sprogøvej 43, 6710 Esbjerg V - Denmark | Tlf.: 75154141